Xác Sống: Daryl Dixon tập 1

The Walking Dead: Daryl Dixon
Lượt xem: 5,794
Cập nhật: 3 / 6 tập

Daryl dạt vào bờ biển Pháp và cố gắng tìm hiểu xem làm thế nào anh đến được đó và tại sao. Bộ phim theo dõi hành trình của anh qua một nước Pháp tan vỡ nhưng kiên cường khi anh hy vọng tìm được đường trở về nhà. Tuy nhiên, khi anh ấy thực hiện cuộc hành trình, những mối liên hệ mà anh ấy hình thành trên đường đi đã làm phức tạp thêm kế hoạch cuối cùng của anh ấy.

Xác Sống: Daryl DixonThe Walking Dead: Daryl Dixonphim Mỹ Xác Sống: Daryl Dixon Xác Sống: Daryl Dixon tập 1 Xác Sống: Daryl Dixon tập 3Xác Sống: Daryl Dixon mới nhất Xác Sống: Daryl Dixon Viet-Engsub Xác Sống: Daryl Dixon FHD