Tiếng Ồn

Noise
Lượt xem: 3,797
Thời lượng: 89 phút
Sau khi đưa gia đình chuyển về ngôi nhà thuở nhỏ, người đàn ông nọ điều tra về vụ tai nạn tại nhà máy địa phương có liên quan đến bố anh, từ đó hé mở những bí mật gia đình đen tối.


Tiếng ỒnNoisephim Mỹ Tiếng Ồn Noise Mỹ HD Tiếng Ồn Viet-Engsub Tiếng Ồn FHD