Lực Lượng Nền Móng (Phần 2) tập 1

Foundation Season 2
Lượt xem: 9,773
Cập nhật: 10 / 10 tập
Dựa trên bộ tiểu thuyết của Isaac Asimov, Lực Lượng Nền Móng theo chân đoàn người lưu lạc trên hành trình cứu lấy nhân loại và tái thiết nền văn minh giữa sự sụp đổ của Đế Chế Thiên Hà.


Lực Lượng Nền Móng (Phần 2)Foundation Season 2phim Mỹ Lực Lượng Nền Móng (Phần 2) Lực Lượng Nền Móng (Phần 2) tập 1 Lực Lượng Nền Móng (Phần 2) tập 10Lực Lượng Nền Móng (Phần 2) mới nhất Lực Lượng Nền Móng (Phần 2) Viet-Engsub Lực Lượng Nền Móng (Phần 2) FHD