Blue Beetle: Bọ Hung Xanh

Blue Beetle
Lượt xem: 17,921
Thời lượng: 128 phút
Jaime Reyes có được một con bọ hung bí ẩn buộc vào xương sống của anh ta và cung cấp cho anh ta một bộ áo giáp ngoài hành tinh màu xanh mạnh mẽ.
Blue Beetle: Bọ Hung XanhBlue Beetlephim Mỹ Blue Beetle: Bọ Hung Xanh Blue Beetle Mỹ HD Blue Beetle: Bọ Hung Xanh Viet-Engsub Blue Beetle: Bọ Hung Xanh FHD